Kirjeldus / Описание

Kood / Код

Hind / Цена

Musta metalli jaatmed ja murd / Отходы и лом черных металлов

Mustmetalli murd ja jaatmed.Materjali paksus: leht, paksus 4mm , umarmaterjal : o 6 mm , torud : o 150 mm. Seina paksus 6 mm. Maksimaalsed mootmed:1500x500x500 mm.

Отходы и лом черных металлов. Толщина материала: лист толщиной 4 мм, кругляк 6 мм, трубы длинной до 150 мм м толщина стен 6 мм и более. Максимальный габарит: 1500х500х500 мм.

3A

205.00€ 

Uue metalli murd ja jaatmed tehtud tehastes . Lehe paksus 8 mm ja enam. Umargune 8 mm ja enam. Toru labimoot kuni 150 mm, toruseina paksus 8 mm ja enam. Mootmed kuni 1500x500x500 mm.

Отходы нового металла от производства. Лист толщиной от 8 мм. Кругляк от 8 мм. Трубы диаметр до 150 мм и толщина стен от 8 мм. Максимальный габарит 1500x500x500 мм.

4A

210.00€ 

Mustmetalli murd ja jaatmed. Lehe paksus 4 mm ja enam, toruseina paksus 6 mm ja enam. Mootmed ule 1500x500x500 mm.

Толщина листа: 4 мм и более, толщина стен труб 6 мм и более. Габарит превышает: 1500x500x500 мм.

5A

190.00€ 

Mustmetalli murd ja jaatmed. Materjali paksus kuni 4 mm. Lehtmetall ja tarindid ning lammutusest tekkiv armatuur,puhastatud betoonist j.n.e., lubatud on varvitud pinnad.

Отходы и лом черных металлов. Толщина материала до 4мм. Листовой металл и, образующаяся при сносе арматура, отчищенная от бетона и т.п., также принимаются крашенные поверхности

12A

175.00€ 

Malm / Чугун

Malm. Maksimaalsed mootmed:1500x500x500 mm.

Чугун. Максимальные габариты:1500x500x500 мм.

17A

185.00€ 

Musta metalli jaatmed ja murd / Токарная стружка черных металлов

Treilaast, mustmetall.

Токарная стружка черных металлов.

14A

145.00€ 

Terasest voi malmist korpusega seadmed, mootorid, reduktorid, kaigukastid, jne. / Стальные или с чугунным корпусом моторы, редукторы, коробки передач и т.д.

Teras- voi malmkorpusega mootorid, reduktorid, kaigukastid jne. Kaup peab olema olivaba.

Стальные или чугунные оболочки двигателей, коробки передач и т.д. Товар должен быть отчищен от масла.

20A1

175.00€

Tinutatud plekk ja tinutatud pleki stantsijaatmed. / Луженая жесть и отходы штамповки луженой жести.

Tsingitud plekk.Materjali paksus: < 4 mm.

Жесть оцинкованная(не крвшенная)Толщина материала: до 4 мм

11A4

185.00€

1. Hinnad ei sisalda kaibemaksu 20%.1
2. Alates 01.01.2011. vanametalli muuja saab oma kontole summa ilma kaibemaksuta vastavalt KMS § 41? - kauba soetaja arvestab kaibemaksusumma enda poolt tasumisele kuuluva kaibemaksuna
3. Koik ulaltoodud hinnad kehtivad ainult Atas Trans. OU territooriumil.
4. Sorteerimata vanametalli ostetakse kokku koormas oleva madalama sordi vanametalli hinnaga.
5. Juhul kui vanametall sisaldab mittemetallilisi materjale, hind voib olla muudetud soltuvalt risustatusest.
6. Firmal Atas Trans. OU on oigus muuta hindu ilma sellest eraldi teatamata.

1. Все вышеперечисленные цены не содержат налог с оборота 20%.
2. В связи с изменениями в Законе о НСО /KMS § 41? с 01.01.2011. сумма налога, указанная в счете продавцу не перечисляется (покупатель товара учитывает сумму НСО как налог, подлежащий уплате им самим)
3. Все вышеперечисленные цены действительны только при покупке на территориях Atas-Trans. OU
4. Несортированные отходы и лом покупаются по цене самого дешевого сорта лома в данной партии.
5. При засоре партии металла неметаллическими включениями, цена может быть изменена в зависимости от засора.
6. Вышеуказанные цены могут быть изменены без уведомления заранее.

Обновлено 14.07.2015 11:55